Marbella King

Kjøring på Forus travbane sommeren -21. Kusk Jon Olsson

http://www.travsport.no/Andre-elementer/Sok-etter-hestkusklop/Sok-etter-hest/?modus=0&search=marbella+king