Nyheter 2014

05.05.14 John Paul's Legacy
Credit Winner sønnen John Paul's Legacy, rek 09.8 grunnlag 2,7 millioner, står til naturlig bedekning hos Geir Gudmestad, Bryne.
Kr 1000.- ved bedekning + kr 7000.- ved føll. + mva
Bildet er fra en av John Paul's seirer i hurtigklassen på Meadowlands.
 
John Paul's Legacy har 2 flotte åringshingster som går på utegangen hos oss, John's Boy og Miraculous.