Opseth Mjoll

Opseth Mjoll, 4.6.19 - gjennomførte mønstringsløpet på 1.58.8.

Opseth Mjoll på beite 30.6.19