Priser

Priser fra 24.06.2015.

Utegangsplass per måned kr. 3800,- inkl. mva.
Stallplass per måned kr. 4500,- inkl. mva.
ekstra tjenester, per time Pris etter avtale!